Hợp đồng dịch vụ vận chuyển (Mẫu 2)

Được viết bởi Chuyển nhà Hạ Long
Hợp đồng dịch vụ vận chuyển 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
Số: 02HĐ/DVVC

– Căn cứ Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ hợp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/;

– Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/06/2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên tham gia ký hợp đồng.

– Hôm nay, ngày … tháng …. năm……. , tại ………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A
Địa chỉ :  ……………………………………………………………………………………
Điện thoại : ………………………..………..        – Fax: …………………………………..
Mã số thuế : …………………………………………………………………………………
Đại diện : Ông………………………………….. , Giám đốc.

Bên B: CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH 24H
Địa chỉ: Tổ 5, khu 10, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại : 0979.063.108
Mã số thuế : 5701809976
Số tài khoản :
Ngân Hàng :
Đại diện :                                                 Chức vụ: Giám đốc.
Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất cùng nhau ký kết Hợp đồng này với các nội dung sau:

Điều I: Nội dung:

Bên A thuê bên B tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt các thiết bị gồm máy điều hòa, tủ, bàn ghế, tài liệu và đồ dùng cơ quan từ trụ sở cũ tại ………………… tới địa điểm mới tại …….; chi tiết các hạng mục cụ thể như sau:

[table “18” not found /]

(Hai trăm chín ba triệu, tám trăm ba năm nghìn đồng chẵn)

Điều II: Dự toán chi phí:

Dự toán chi phí theo nội dung tại Điều I là: 293.835.000 đồng (có dự toán được phê duyệt kèm theo)

Bằng chữ: Hai trăm chín ba triệu tám trăm ba lăm nghìn đồng chẵn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh tăng, giảm về việc vận chuyển hai bên thực hiện theo nội dung biên bản nghiệm thu và xác nhận khối lượng.

Điều III: Phương thức thanh toán:

Bên A chịu trách nhiệm thanh toán sau 10 ngày kể từ ngày có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính.

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Điều IV: Trách nhiệm của mỗi bên:

* Trách nhiệm của bên A:

Cung cấp thông tin hàng hóa cần vận chuyển, lắp đặt cho bên B.

Thanh toán đầy đủ cho bên B sau khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

* Trách nhiệm bên B:

Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung công việc tại Điều I của Hợp đồng. Đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển, nếu có mất hoặc hư hỏng thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều V: Phần cam kết

Hai bên cam kết thi hành đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này, nếu bên nào thực hiện không đúng sẽ phải bồi thường trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp có vấn đề gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết bằng văn bản và bổ sung phụ lục hợp đồng. Không bên nào tự ý thay đổi Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Quý khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ chuyển nhà trọn gói và chuyển văn phòng trọn gói tại Hạ Long xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0979.063.108 để được tư vấn, khảo sát và cung cấp Hợp đồng dịch vụ vận chuyển. Báo giá sẽ được gửi đến Email trước để quý khách hàng tiện tham khảo mức giá.

Bài viết cùng chủ đề

Call Now Button