Hợp đồng dịch vụ vận chuyển (Mẫu số 1)

Được viết bởi Chuyển nhà Hạ Long
Hợp đồng dịch vụ vận chuyển 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Số: 01HĐ/DVVC

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005.
Căn cứ Tờ trình số ………… ngày ………. của Phòng Hành chính Nhân sự V/v phê duyệt đơn vị trúng giá cung cấp dịch vụ vận chuyển đã được Đ/c Giám đốc đồng ý;
Căn cứ và nhu cầu và khả năng của các bên.
Hôm nay, ngày … tháng …. năm……. ,  tại …………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên A
Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………….
Điện thoại : ………………………..………..        – Fax: …………………………………..
Mã số thuế : …………………………………………………………………………………….
Đại diện : Ông………………………………….. , Giám đốc……………………………..

Bên B: CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH 24H
Địa chỉ: Tổ 5, khu 10, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Điện thoại : 0979.063.108
Mã số thuế : 5701809976
Số tài khoản :
Ngân Hàng :
Đại diện :                                                  Chức vụ: Giám đốc.

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất cùng nhau ký kết Hợp đồng này với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung

Bên A thuê bên B tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, tủ bàn ghế, hồ sơ tài liệu và đồ dùng cơ quan từ ……………………… tới ……………………… danh mục các loại tài sản, công cụ lao động và hồ sơ tài liệu đính kèm hợp đồng này.

Điều 2: Dự toán chi phí

Dự toán chi phí theo nội dung tại Điều 1 là: 172.070.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Giá trị trên chỉ là tạm tính, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh tăng, giảm về việc vận chuyển, lắp đặt hai bên thực hiện thanh toán theo số chi phí thực tế trên cơ sở nội dung Biên bản thanh lý và nghiệm thu.

Điều 3: Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Điều 4: Phương thức thanh toán:

Sau khi có biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính và giấy đề nghị thanh toán của bên B, bên A sẽ thanh toán 100% giá trị theo Biên bản thanh hợp đồng.

Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 5: Trách nhiệm của mỗi bên

* Trách nhiệm của bên A:

Cung cấp thông tin hàng hóa cần vận chuyển, lắp đặt cho bên B.

Thanh toán đầy đủ cho bên B sau khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

* Trách nhiệm bên B:

Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung công việc tại Điều 1 của Hợp đồng. Đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển, nếu có mất hoặc hư hỏng thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 6: Phần cam kết

Hai bên cam kết thi hành đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này, nếu bên nào thực hiện không đúng sẽ phải bồi thường trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp có vấn đề gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc, tìm cách giải quết bằng văn bản và bổ sung phụ lục hợp đồng. Không bên nào tự ý thay đổi Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trang 1


DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

(Kèm theo Hợp đồng kinh tế số …… ngày …….)

[table “17” not found /]

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn ./.)

Trang 2


Quý khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ chuyển nhà trọn gói và chuyển văn phòng trọn gói tại Hạ Long xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0979.063.108 để được tư vấn, khảo sát và cung cấp Hợp đồng dịch vụ vận chuyển. Báo giá sẽ được gửi đến Email trước để quý khách hàng tiện tham khảo mức giá.

Bài viết cùng chủ đề

Call Now Button