Hợp đồng dịch vụ vận chuyển (Mẫu số 3)

Được viết bởi Chuyển nhà Hạ Long
Hợp đồng dịch vụ vận chuyển 2

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
Số: 03HĐ/DVVC

  • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự của Quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
  • Căn cứ vào Bộ luật Th­ương mại của Quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
  • Căn cứ và nhu cầu và khả năng của các bên tham gia ký hợp đồng.

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm ….   , tại  ………………………………………………., chúng tôi gồm có:

Bên A: 

Địa chỉ            :
Điện thoại      :
Fax                  :
Mã số thuế      :
Số tài khoản   :
Đại diện        :
Chức vụ         :
Giấy Uỷ quyền số:

Bên B: CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH 24H
Địa chỉ: Tổ 5, khu 10, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Điện thoại : 0979.063.108
Mã số thuế : 5701809976
Số tài khoản :
Ngân Hàng :
Đại diện :                                         Chức vụ: Giám đốc.

Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển đồ cho ……………………………………… với các nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên A đồng ý và thuê bên B đồng ý nhận cung cấp dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, tủ bàn ghế, hồ sơ tài liệu và đồ dùng cơ quan từ Trụ sở Văn phòng cũ tại ……………………………………………………… đến Trụ sở Văn phòng mới tại ………………………………………………………………………………., địa chỉ: …………………………………………………………………; Chi tiết các hạng mục cụ thể theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm heo hợp đồng này.

Điều 2: Dự toán chi phí:

  • Dự toán chi phí theo nội dung tại Điều 1 là: 110.890.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)

  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

– Giá trị trên chỉ là tạm tính, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh tăng, giảm về việc vận chuyển, lắp đặt hai bên thực hiện thanh toán theo số chi phí thực tế trên cơ sở nội dung Biên bản nghiệm thu và xác nhận khối lượng.

Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Ngày ……………………………………………………………………. (chuyển lấy ngày).

– Từ ngày …………… đến ngày ……………, thực hiện việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, tủ bàn ghế, hồ sơ tài liệu và đồ dùng từ Trụ sở văn phòng cũ đến Trụ sở văn phòng mới. (theo kế hoạch cụ thể- Phụ lục 2)

– Từ ngày …………… đến ……………, thực hiện việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, tủ bàn ghế (phần còn lại) từ Trụ sở văn phòng cũ đến ………………….. (theo kế hoạch cụ thể- Phụ lục 2)

Điều 4: Phương thức thanh toán:

Bên A chịu trách nhiệm thanh toán 100% giá trị Hợp đồng, sau 10 ngày kể từ ngày có biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn tài chính và giấy đề nghị thanh toán của bên B.

Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 5: Trách nhiệm của mỗi bên:

* Trách nhiệm của bên A:

Cung cấp thông tin hàng hóa, địa điểm cần vận chuyển, lắp đặt cho bên B.

Thanh toán đầy đủ cho bên B sau khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

* Trách nhiệm bên B:

– Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung công việc tại Điều 1 của Hợp đồng. Đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển, nếu có mất hoặc hư hỏng thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Chịu trách nhiệm giám sát và xử lý kịp thời các sự cố liên quan.

– Cung cấp đầy đủ các loại chứng từ, hóa đơn hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Phần cam kết chung:

– Hai bên cam kết thi hành đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này, nếu bên nào thực hiện không đúng sẽ phải bồi thường trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp có vấn đề gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết bằng văn bản và bổ sung phụ lục hợp đồng. Không bên nào tự ý thay đổi Hợp đồng, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

(Trang 1)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN DỰ TOÁN
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VĂN PHÒNG TRỌN GÓI

(Theo hợp kinh tế số: 03/HĐ-DVVC ngày  tháng  năm  giữa ………………………. và Công Ty TNHH Nhà Sạch 24h)

[table “25” not found /]

(Trang 2)


ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN CÁC CỬA HÀNG

(Kèm theo hợp kinh tế số: 03/HĐ-DVVC ngày .. tháng  .. năm ….)

[table “28” not found /]

Bài viết cùng chủ đề

Call Now Button